Za sigurne luke i gradove solidarnosti: #Seehofer-a počistitis puta

Demonstracije protiv pooštravanja Zakona o azilu

30. mart – 14 sati- Oberbaumbrücke

Pod nazivom „Heimathorst“ je iniciran novi predlog pravnih regulacija „Zakona za prinudni povratak“  (Geordnete-Rückkehr-Gesetz). Mnogo prikladniji naziv bi bio „Zakon za svirepo proterivanje i obespravljenost“. Njime se ograničava vladavina zakona, pravični sudski procesi, građanski angažman. Zakon je napad na sve nas, na našusamosvest idruštvo različitosti!

Izbeglice ugrožene od proterivanja, sa malo spremnosti na saradnju sa nadležnima, mogle bi biti pritvarane u regularne zatvore. Ljudi, koji kao i mi, svakodnevno pokazuju solidarnost i suprotstavljaju se politici proterivanja i izolacije, trebali bi za to biti krivično kažnjavani. Isto onako kako se danas građanimaangažovanim u spasilačkim ekipama sudi što su spašavali ljudske živote na moru,  tako će se suditi i onima koji budu javno objavljivali vreme planiranog proterivanja. Posebno će biti ugroženi ljudi koji se bave socijalnim radom, koji rade u savetovalištima i koji se bave novinarskim poslom. Društvo različitosti treba da se ućutka, uprkos tome činićemo upravo sve suprotno!

Po stupanju na javnu funkciju zavičajni ministar je aktivno blokirao spašavanje ljudi na moru i time je direktno odgovoran za ugrožavanje života hiljade ljudi. Na Sredozemnom moru i proterivanjem u zemlje kriznih žarišta, rasistička i nehumana politika Ministarstava unutrašnjih poslova šalje ljude u smrt.

Mesecima unazad stotine hiljada ljudi izlaze na ulice i zalaže se za jedno otvoreno društvo solidarnosti protiv desničarske i rasističke hajke. Na desetine gradova u Nemačkoj i celoj Evropi se izjasniloda želida prihvate izbeglice. Nećemo dozvoliti da ljudski životi i ljudska prava budu poligon za kalkulantske političke igre moći Seehofera, Salvinija i njihove klike. Kao društvo čiji su temelji solidarnost, stojimo ujedinjeni.

Zalažemo se za društvo solidarnosti i antirasizma, različitosti i otvorenosti, za feminističko društvo i društvo neobičnih ljudi, inkluzivno i šarenoliko, društvo ravnopravnih i naprednih, tolerantno društvo puno obzira. Zalažemo se za dekriminilaziciju ljudi angažovanih na spašavanju sa mora i ljudi koji pokazuju svoju solidarnost prema izbeglicama. Zalažemo se za pravo na azil i slobodu kretanja, za bezbedne puteve za izbeglice i spajanje porodica, za sigurne luke, za ljudsko postupanje pri prihvatu izbeglica i pravo na ostanak za sve.

Zalažemo se za sve ono protiv čega je i šta ne želi Horst Seehofer. Zahtevamo njegovu neopozivu ostavku!

A nakon njegovog odlaska, zauvek i nadalje bićemo protiv svake rasističke i diskriminatorske politike!