Odezwa: Zielone światło dla przyjęcie uchodźców!

Od tygodni sytuacja na granicy białorusko-polskiej jest katastrofalna. Ludzie, którzy próbują dostać się do Unii Europejskiej, są systematycznie wypychani z Polski do strefy militarnej po drugiej stronie granicy i tam siłą przetrzymywani. Są skazani na zimno, wilgoć i głód. Zmarło już co najmniej osiem osób, częściowo wskutek pobicia przez polską straż graniczną.

W ciągu ostatnich kilku dni parlament polski głosował za zlegalizowaniem strefy objętej stanem wyjątkowym i zamierza jeszcze bardziej ograniczyć praworządność państwa: wnioski o azyl będą mogły w przyszłości być odrzucane „bez sprawdzania”. Nie tylko w Polsce rządy próbują pozbawiania praw i zamykania granic: w Niemczech  minister spraw wewnętrznych i związki zawodowe policji żądają wprowadzenia kontroli i patrolowania granicy niemiecko-polskiej i w ten sposób otwierają drogę faszystowskim marszom w strefie granicznej.

W centrum Europy stawiane są ogrodzenia z drutu kolczastego przeciwko ludziom szukającym schronirnia – dzieje się to na naszych oczach i nie możemy na  to przymykać oczu. Protestujemy przciwko takim nastrojom i retoryce gwałtu! Potrzebna jest nasza solidarność i działanie. Mówimy: zielone światło dla przyjęcia uchodźców!

Koalicję „semaforową” i przyszły rząd wzywamy do

-  umożliwienia bezpośredniego przjęcia w Niemczech osób z granicy polsko- białoruskiej,

- zapewnienia postępowania azylowego zgodnego z prawem oraz 

- zaprzestania stosowania gwałtu w polskiej i niemieckiej strefie przygranicznej i zlikwidowania obszaru objętego stanem wyjątkowym.

Dlatego wzywamy do organizowania centralnych akcji w przyszłam tygodniu. Wspierajmy protesty i akcje na miejacu w Brandenburgu! Protestujmy i okażmy solidarność z uciekinierami na ulicach naszych miast i miejscowości, przed parlamentami i konsulatami i sprzeciwiajmy się zdecydowanie zamykaniu granic. Żądamy: #Zielone światło dla przyjęcia uchodźców!